Postures de yoga

Parsvakonasana varation surf (7)

Parsvakonasana varation surf (7)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:49
Parsvakonasana

Parsvakonasana

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:49
Parivritta trikonasana (7)

Parivritta trikonasana (7)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:18
Parivritta parsvakonasana surf (8)

Parivritta parsvakonasana surf (8)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:36
Parivritta parsvakonasana (9)

Parivritta parsvakonasana (9)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:29
Parivritta padmasana (58)

Parivritta padmasana (58)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:21
Parivritta janushirsasana var., fe (4)

Parivritta janushirsasana var., fe (4)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:21
Padmasana, femmes enceintes (11)

Padmasana, femmes enceintes (11)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:44
Padmasana surf (22)

Padmasana surf (22)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:59
Padmasana ou

Padmasana ou "le lotus" dynamique (87)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:08
Padmasana ou

Padmasana ou "le lotus" (52)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:44
Padangusthasana (4)

Padangusthasana (4)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:21